Bất động sản Đồng Nai trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư
Kinh tế tăng trưởng ổn định cùng hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ đã giúp Đồng Nai thu hút mạnh dòng vốn đầu tư. Đồng Nai đang trở thành khu vực tiềm năng của thị trường BĐS phía Nam.